Habsburská monarchie za Marie Terezie

24. 1. 2009 23:13

Boje o rakouské dědictví

Marie Terezie měla nastoupit na trůn podle Pragmatické sankce, kterou vydal její otec Karel VI. Měla zaručit nástup i v ženské linii a nedělitelnost habsburské říše. Habsburská monarchie se skládala z rakouských, českých, uherských a italských zemí a jižního Nizozemí.

Marie Terezie nastoupila po otcově smrti v roce 1740. Ostatní státy ji však nechtěly uznat, Marie musela bojovat o své země. Došlo k válce o rakouské dědictví (1740 – 1748):

1)      Bavorský kurfiřt Karel Albert chtěl získat Čechy, v Praze se nechal dokonce korunovat českým králem. Marie ho nakonec s uherskou pomocí vypudila.

2)      Saský kurfiřt Fridrich August II. chtěl udělat z Moravy samostatné království, ale nepovedlo se mu to.

3)      Pruský král Fridrich II. si dělal zálusk na hospodářsky vyspělé Slezsko. Proti němu bojovala Marie ve 3 slezských válkách:

I.)                 ( 1740 – 1742) - V roce 1742 ztratila vratislavským mírem většinu Slezska a Kladsko.

II.)               (1744 – 1748) – Byla ukončena 1748 mírem v Cáchách, který potvrzoval odtržení Slezska.

III.)            (1756 – 1753) – Byla zahrnuta v sedmileté válce. Mír byl uzavřen v Hubertsbutgu, potvrdil ztrátu Slezska a Kladska.

Osobní život Marie Terezie

            Marie měla za manžela Františka Štěpána Lotrinského, císaře Svaté říše římské, kterému porodila 16 dětí. Marie se snažila v politice využívat svých dětí, které nechala provdat či oženit na významné evropské dvory, proto se jí také říkalo matka a tchýně Evropy. Její dcera Marie Antonie byla provdána za francouzského krále Ludvíka XVI. a skončila stejně jako on během francouzské revoluce na popravišti. Dva synové Marie Terezie (Josef II. a Leopold II.) a se stali císaři Svaté říše římské.

Reformy Marie Terezie

            Po slezských válkách se panovnice rozhodla reformovat říši a vytvořit z ní jednotně právní a silný stát. Hlavním cílem reforem byla centralizace = těsnější spojení všech zemí.

 

1) Správa monarchie

            Byly vytvořeny společné úřady habsburských zemí, v úřadech stáli profesionálně vyškolení úředníci – c. k. úředníci, kteří byli placeni a dosazováni státem.

2) Soudnictví

            Byl zřízen Nejvyšší soudní dvůr ve Vídni. Zaveden byl Tereziánský trestní zákoník.

3) Hospodářství

            Marie podporovala průmysl a zakládání manufaktur. Zavedla celní unii mezi českými a rakouskými zeměmi (při obchodování mezi českými a rakouskými zeměmi se nemuselo za zboží platit clo). V této době došlo ke sjednocení měr, vah a měnového systému. Proti zlovůli šlechty vůči poddaným byl vydán urbariární patent, který přesně stanovil povinnosti poddaných vůči šlechtě. Robotní patent zase zmírnil robotní povinnosti.

4) Vojsko

            V této době byla stanovena povinná vojenská služba pro muže od 17 do 40 let.

5) Školství

             V roce 1774 zavedla Marie Terezie povinnou školní docházku pro děti od 6 do 12 let. Vznikl tento systém škol:

I.                    Triviální školy (triviálky) – na venkově u fary, učilo se čtení, psaní, počítání

II.                 Hlavní školy – ve městech, pořádaly kurzy pro přípravu učitelů

Zobrazeno 2957×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio