Doba poděbradská

11. 4. 2009 14:01

Doba poděbradská

Po smrti Zikmunda Lucemburského mohly vedle zemských sněmů rozhodovat o dění také krajské spolky měst a šlechty nazývané landfrýdy, v jejichž čele stáli volení hejtmani.

Obyvatelé českých zemí se podle víry dělili na dvojí lid – katolíky a kališníky. Nejvýznamnějším kališnickým hejtmanem východočeských landfrýdů byl Jiří z Poděbrad. V čele katolické stany stál jihočeský šlechtic Oldřich z Rožmberka. Mezi oběma tábory panovaly velké spory.

Jiří z Poděbrad se projevil jako ctižádostivý politik. V roce 1448 vojensky obsadil Prahu a prohlásil, že bude spravovat zemi za nezletilého Ladislava Pohrobka. V roce 1452 se stal zemským správcem.

Když v roce 1453 nastoupil na trůn třináctiletý Ladislav Pohrobek, zůstal Jiří z Poděbrad stále zemským správcem. Během příprav na Ladislavovu svatbu s francouzskou princeznou však král náhle zemřel (na leukémii).

Česká šlechta si za svého panovníka zvolila Jiřího z Poděbrad. Králem se tak stal muž, který nepocházel z královského rodu.

Jiří z Poděbrad

Jiří dokázal vládnout takticky a rozvážně. Dodržoval basilejská kompaktáta, udržoval pořádek a mír v zemi. Sám byl kališník, oženil se ale s katoličkou Johanou z Rožmitálu.

Papež doufal, že Jiří obnoví jednotnou katolickou církev. Jiří se ale snažil o pokojné soužití katolíků i kališníků. Papež tedy zakročil proti Jiříkovi a 1462 prohlásil kompaktáta za neplatná, českého krále obvinil z kacířství a vyhlásil proti němu křížovou výpravu.

Jiří byl dobrý politik, a tak hledal spojence po celé Evropě. Vyslal ke všem evropským panovnickým dvorům poselstvo vedené Lvem z Rožmitálu (bratrem jeho ženy) s návrhem, aby byl vytvořen mírový svaz evropských států = první počátky něčeho jako je dnešní EU. Státy měly všechny své spory řešit mírovou cestou, ne válkou. Evropští panovníci však jeho návrh nepřijali.

Do čela křižáckého tažení proti Jiříkovi se postavil uherský král Matyáš Korvín, který toužil po české koruně. Tajně se nechal v Olomouci korunovat českým králem = byli dva králové. Jiří si uvědomil, že nemůže zajistit trůn svým synům, a tak se dohodl s polskými Jagellonci, že po jeho smrti se ujmou vlády v českých zemích. Jiří nečekaně zemřel v roce 1471.

 

 

 

 

 

 

 

 

Matyáš Korvín

 

Zobrazeno 1494×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio