Stoletá válka

11. 4. 2009 14:29

Stoletá válka (1337 – 1453)

Byl to konflikt mezi Anglií a Francií.

Příčiny:

- boj o nadvládu v západní Evropě

- zápas o bohaté Flandry – vyrábělo se tam sukno

Anglie vlastnila velké území ve Francii, normanský vévoda Vilém Dobyvatel si podrobil celou Anglii.

Anglie byla nejmocnější za Jindřicha Plantageneta – získal polovinu Francie. To se nelíbilo Francouzům, došlo k válce. Za Jindřichova syna Jana Bezzemka ztratila Anglie většinu držav ve Francii. 1215 vydal král Jan Bezzemek Magnu chartu libertatum = Velkou listinu svobod – větší moc získala šlechta a města.

 

Průběh války:

Zprvu měli převahu Angličané. V bitvě u Kresčaku 1346 rozdrtili francouzské rytíře, padl tam i Jan Lucemburský. Angličané zpustošili velkou část Francie. Situaci zkomplikovala nákaza moru (černá smrt) a lidové nepokoje v celé Evropě.

V Anglii vypuklo velké rolnické povstání. Na konci 14. století se na anglický trůn dostala nová dynastie Lancasterů, kterým se zprvu dařilo ovládnout i Paříž, hlavní město Francie.

Tehdy se ve Francii chopil obrany země prostý lid pod vedením Jany z Arku, prosté dívky, která se cítila povolána Bohem k osvobození Francie. Její vojsko odrazilo Francouze od Orleáns. Jana však padla do rukou Angličanům a ti ji upálili.

Francie nakonec ve válce zvítězila. V Anglii došlo k boji mezi vysokou šlechtou.

 

 

 

Zobrazeno 1173×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio