Svatá říše římská

11. 4. 2009 14:38

Svatá říše římská (SŘŘ)

Po smrti Karla Velikého došlo ve Francké říši k boji o moc mezi jeho vnuky. Jejich spory vyústily ve Verdunu v roce 843 k rozdělení říše:

1) Karel Holý získal západofranckou říši – pozdější Francie

2) Ludvík Němec obdržel východofranckou říši – pozdější Německo

3) Lothar dostal území mezi těmito dvěma celky, samostatná říše tam nikdy nevznikla

Pokud hovoříme o počátcích SŘŘ, máme na mysli území východofrancké říše, kde vzniklo později Německo.

Po rozpadu Francké říše královská moc pomalu upadala, silné postavení měla šlechta. Tak tomu bylo i ve východofrancké říši, která se rozpadla na řadu samostatných knížectví a vévodství – např. saští a bavorští vévodové.

Když v 10. století vymřeli králové, kteří byli potomci Karla Velikého, zvolili si němečtí šlechtici krále ze svého středu, stal se jím Jindřich Ptáčník, který odrazil nájezdy maďarských kočovníků.

Významným panovníkem byl Jindřichův syn Ota I.

- Proti komu bojoval?

- Jak jeho boj skončil?

- Kdo mu pomáhal?

Ota využil rozbrojů v Itálii a pomohl sesazenému papeži Janovi XII. znovu se ujmout papežské funkce. Za tuto pomoc ho papež v roce 962 korunoval císařem, Otova říše se od té doby nazývala Svatá říše římská. Došlo k obnovení císařské hodnosti v západní Evropě. Jeho říše měla být jednotnou říší všech západních křesťanů.

Od doby Oty I. se prosadil zvyk, že římský císař musel být nejprve korunován německým (říšským) králem a až pak podnikl korunovační jízdu do Říma, získal císařský titul.

 

Odpověz na otázky dle učebnice:

Kdo patřil do tzv. otonské dynastie?

O co se pokoušel Ota III.?

 

Zobrazeno 2474×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio