Svatá říše římská a reformace

11. 4. 2009 13:53

Svatá říše římská a reformace

SŘŘ byla svazkem několika samostatných království, vévodství, knížectví. Rozkládala se na území Německa, Čech a Moravy, Rakouska, na částech Švýcarska, severní Itálie, Nizozemí, Polska a východní Francie. Hlavou SŘŘ byl císař, který pocházel z rodu Habsburků. Většina císařů byla slabá. O posílení císařské moci usiloval Maxmilián I. Mocenského vzestupu Habsburků dosáhl obratnou sňatkovou politikou – heslo: „Války přenechej jiným, ty, šťastné Rakousko, se zasnubuj!“ Maxmiliánovi vnuci se stali králi v Rakousku, Uhrách a ve Španělsku.

 

Reformace

Martin Luther si brzy našel řadu stoupenců, kteří se začali nazývat protestanti. Nové učení zaujalo i poddané, kteří pod vedením Tomáše Müntzera povstali v roce 1524 = německá selská válka. Povstání bylo po 2 letech potlačeno.

Augsburský mír

V roce 1555 byl císař Karel V. donucen vyhlásit na sněmu v Augsburku náboženský mír, podle kterého bylo protestantství zrovnoprávněno s katolictvím. Vybrat si mohla šlechta, poddaní museli vyznávat takové náboženství jako jejich vrchnost. Heslo: „Čí vláda, toho náboženství.“

Luteránství se rozšířilo v Německu, v severním Nizozemí, Dánsku, Švédsku, Norsku, Polsku.

Francie byla kalvinistická, Anglie měla svou anglikánskou církev.

 

Sdílet

Komentáře

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio