Archiv Březen 2009

10. 3. 2009 10:58

Podtrhni podmět a přísudek. Urči druh přísudku (slovesný jednoduchý, slovesný složený, jmenný se sponou, jmenný beze spony, citoslovečný). Musím chodit každý den do školy. Žáci určovali podmět a přísudek. Pavel je sběratelem poštovních známek.…


10. 3. 2009 10:56

Slova v závorkách uveď v patřičných tvarech: V řadě (práce) _________se vyskytly chyby. Po (povodně) ____________přišla řada lidí o přístřeší. Mezi (člověk)_________ se o tom hodně mluvilo. V mnoha evropských (země) ___________ se platí eury. Průvod…


10. 3. 2009 10:55

Doplň tvar podstatného jména: Honza chtěl po panu (král)_________, aby mu dal princeznu za ženu. Mezi (pole) ______ vedla úzká cestička. (Husita)_________ zvítězili nad křižáky v bitvě u Tachova. V horských (oblast) _________ musí mít auta sněhové …


10. 3. 2009 10:53

Doplň čárky ve větách: 1) Když jsem se ráno probudil zdálo se že celý den bude pršet. 2) Rybníček za vsí ve kterém se děti brouzdaly byl malý a mělký. 3) Zdálo se že je vše ztraceno. 4) Vašek se tvářil jako by neuměl do pěti napočítat. 5) Protože…


10. 3. 2009 10:51

Doplňte: Podél polní cesty dozrával___ ostružiny a maliny. Kluci běhal___ po louce a pouštěl___ papírové draky. Děvčata se bál___, aby se nezapletl___ do pavoučích sítí babího léta. Do polí vyjel___ zemědělské stroje, aby zoral___ půdu a připravil__…


10. 3. 2009 10:48

Doplňte y/i, ý/í Bl­____ská se na lepší časy. Zp___val l___dové písně. Děti nasbíral___ plné mís___ malin. Chtěl b___ch vidět moře! S___rové maso se musí před jídlem tepelně upravit. Pepík je velký s___lák! Nedělej cav__ky! Kráva je přežv___kavec.…


10. 3. 2009 10:42

Podstatná jména v závorkách napiš ve spisovném tvaru Pozorovali jsme dva (zajíc)_______, kteří se pásli v (jetel)_______. Dívali jsme se na pochodující (voják)_______. Půjdu s několika (chlapec)_______na hřiště. Dvěma (hoch)__________byly odevzdány…


10. 3. 2009 10:41

Podtrhni ve větách příslovečné určení. O jaké příslovečné určení se jedná? 1. Mladší bratr chodí do dyslektického kroužku. 2. Doma obědváme v pravé poledne. 3. Za chvíli přišli Jeníček a Mařenka k perníkové chaloupce. 4. Prudce se na nás otočil. 5.…


10. 3. 2009 10:40

Doplňte i, í, y, ý: Sm__cháním různých látek vznikají směs__. Molekul__ sloučenin se rozkládají na atomy různých prvků. Čisté diamanty jsou vzácné drahokam__, v__brušují se do tvarů briliantů, které hraji všem__ duhov__m__ barvam__. Průhledn__m__…


Autor blogu Grafická šablona Nuvio