Archiv Duben 2009

11. 4. 2009 14:55

Zámořské objevy Příčiny: - 1453 Turci dobyli Cařihrad (dříve Konstantinopol, dnes Istanbul) a znemožnili Evropě obchodovat s Čínou (hedvábí) a Indií (koření) – snaha najít novou cestu do Indie a Číny - dokonalejší lodě (karavely, galéry), kompas,…


11. 4. 2009 14:47

Vikingové Na západě jsou nazýváni jako Normané = Seveřani, na východě se jim říká Varjagové. Vikingové pocházeli ze severní Evropy (Dánsko, Norsko, Švédsko, Finsko). Kvůli špatným životním podmínkám se začali stěhovat, cestovali po moři. Byli to…


11. 4. 2009 14:46

Východní Slované a Kyjevská Rus Východní Slované žili na rozlehlém území do Karpat až k Volze. Slované se před nájezdy kočovníků spojovali do kmenových svazů. V jejich čele stála knížata, která žila v opevněných hradištích. Obyvatelé hradišť…


11. 4. 2009 14:39

Velkomoravská říše (VM) Území kolem řek Moravy a Dyje patří k nejúrodnějším částem naší země, proto se zde začaly usazovat slovanské kmeny. Brzo mezi nimi docházelo ke specializaci, část se věnovala zemědělství, jiní se zabývali řemeslem, další se…


11. 4. 2009 14:38

Svatá říše římská (SŘŘ) Po smrti Karla Velikého došlo ve Francké říši k boji o moc mezi jeho vnuky. Jejich spory vyústily ve Verdunu v roce 843 k rozdělení říše: 1) Karel Holý získal západofranckou říši – pozdější Francie 2) Ludvík Němec obdržel…


11. 4. 2009 14:35

Středověká kolonizace a vznik měst Kolonizace a vesnice V raném středověku žila většina obyvatel na vesnici a zabývala se zemědělstvím. Lidé se starali o půdu, o zemědělská zvířata, sami si stavěli příbytky. Postupně lidí stále přibývalo a sídliště…


11. 4. 2009 14:29

Stoletá válka (1337 – 1453) Byl to konflikt mezi Anglií a Francií. Příčiny: - boj o nadvládu v západní Evropě - zápas o bohaté Flandry – vyrábělo se tam sukno Anglie vlastnila velké území ve Francii, normanský vévoda Vilém Dobyvatel si podrobil…


11. 4. 2009 14:26

Slované Slované žili ve své pravlasti, která se nacházela mezi Vislou, Dněprem a Karpatami. V 6. a 7. století se začali stěhovat 3 směry – na východ, jih, a západ. Hledali úrodnou půdu, prchali před kmenem Avarů. Avaři sídlili na území dnešního…


11. 4. 2009 14:25

Románská kultura.doc


11. 4. 2009 14:21

Role křesťanství ve středověku V tomto okruhu nás čekají dvě menší podtémata: 1) Zápas církevní a světské moci o nadvládu ve společnosti 2) Křížové výpravy Zápas světské a církevní moci o nadvládu = boj o investituru Byl to spor mezi papežem a…


  • 1
  • 2
Autor blogu Grafická šablona Nuvio