Archiv Duben 2009

11. 4. 2009 14:19

Počátky absolutismu v Rusku 1480 se podařilo moskevskému knížeti Ivanu III. porazit Tatary a zbavit ruské území jejich vlivu. Ivan ovládl i Novgorod a položil tak základ nezávislého ruského státu. Hospodářství – zaostalé, převaha zemědělství, obchod…


11. 4. 2009 14:14

Počátek novověku Období přelomu 15. a 16. století považují historikové za přerod středověku v novověk. V té době došlo ke změnám ve zemědělství, textilnictví, dopravě, vojenské technice, vnikl knihtisk. Textilnictví Začalo se užívat mechanického…


11. 4. 2009 14:13

Gotický sloh.doc


11. 4. 2009 14:08

Renesance a humanismus.doc


11. 4. 2009 14:03

Doba jagellonská Po smrti Jiřího z Poděbrad nastoupil na český trůn Vladislav Jagellonský. Patnáctiletý Vladislav však nebyl jediným králem. Ještě za života Jiřího se českým králem prohlásil i Matyáš Korvín. Vladislav se dokázal s Korvínem dohodnout…


11. 4. 2009 14:01

Doba poděbradská Po smrti Zikmunda Lucemburského mohly vedle zemských sněmů rozhodovat o dění také krajské spolky měst a šlechty nazývané landfrýdy, v jejichž čele stáli volení hejtmani. Obyvatelé českých zemí se podle víry dělili na dvojí lid –…


11. 4. 2009 13:53

Svatá říše římská a reformace SŘŘ byla svazkem několika samostatných království, vévodství, knížectví. Rozkládala se na území Německa, Čech a Moravy, Rakouska, na částech Švýcarska, severní Itálie, Nizozemí, Polska a východní Francie. Hlavou SŘŘ byl…


11. 4. 2009 13:49

Vyhnání Arabů z Pyrenejského poloostrova Arabové se dostali na Pyrenejský poloostrov v 8. století a skoro celý si ho podrobili. Pouze sever se muslimům nepodařilo podmanit, vytvořilo se tam malé křesťanské království. Jeho panovníci postupně začali…


11. 4. 2009 13:47

Reformace a protireformace Reformace Reformace je snaha reformovat církev. Byla namířena proti bohatství a světské vládě církve. Základní myšlenky reformace: - návrat k čisté podobě křesťanství - důraz na boží slovo - spása lidí závisí na jejich…


  • 1
  • 2
Autor blogu Grafická šablona Nuvio