11. 4. 2009 14:46

Východní Slované a Kyjevská Rus Východní Slované žili na rozlehlém území do Karpat až k Volze. Slované se před nájezdy kočovníků spojovali do kmenových svazů. V jejich čele stála knížata, která žila v opevněných hradištích. Obyvatelé hradišť…


11. 4. 2009 14:39

Velkomoravská říše (VM) Území kolem řek Moravy a Dyje patří k nejúrodnějším částem naší země, proto se zde začaly usazovat slovanské kmeny. Brzo mezi nimi docházelo ke specializaci, část se věnovala zemědělství, jiní se zabývali řemeslem, další se…


11. 4. 2009 14:38

Svatá říše římská (SŘŘ) Po smrti Karla Velikého došlo ve Francké říši k boji o moc mezi jeho vnuky. Jejich spory vyústily ve Verdunu v roce 843 k rozdělení říše: 1) Karel Holý získal západofranckou říši – pozdější Francie 2) Ludvík Němec obdržel…


11. 4. 2009 14:35

Středověká kolonizace a vznik měst Kolonizace a vesnice V raném středověku žila většina obyvatel na vesnici a zabývala se zemědělstvím. Lidé se starali o půdu, o zemědělská zvířata, sami si stavěli příbytky. Postupně lidí stále přibývalo a sídliště…


11. 4. 2009 14:29

Stoletá válka (1337 – 1453) Byl to konflikt mezi Anglií a Francií. Příčiny: - boj o nadvládu v západní Evropě - zápas o bohaté Flandry – vyrábělo se tam sukno Anglie vlastnila velké území ve Francii, normanský vévoda Vilém Dobyvatel si podrobil…


11. 4. 2009 14:26

Slované Slované žili ve své pravlasti, která se nacházela mezi Vislou, Dněprem a Karpatami. V 6. a 7. století se začali stěhovat 3 směry – na východ, jih, a západ. Hledali úrodnou půdu, prchali před kmenem Avarů. Avaři sídlili na území dnešního…


11. 4. 2009 14:25

Románská kultura.doc


11. 4. 2009 14:21

Role křesťanství ve středověku V tomto okruhu nás čekají dvě menší podtémata: 1) Zápas církevní a světské moci o nadvládu ve společnosti 2) Křížové výpravy Zápas světské a církevní moci o nadvládu = boj o investituru Byl to spor mezi papežem a…


11. 4. 2009 14:19

Počátky absolutismu v Rusku 1480 se podařilo moskevskému knížeti Ivanu III. porazit Tatary a zbavit ruské území jejich vlivu. Ivan ovládl i Novgorod a položil tak základ nezávislého ruského státu. Hospodářství – zaostalé, převaha zemědělství, obchod…


11. 4. 2009 14:14

Počátek novověku Období přelomu 15. a 16. století považují historikové za přerod středověku v novověk. V té době došlo ke změnám ve zemědělství, textilnictví, dopravě, vojenské technice, vnikl knihtisk. Textilnictví Začalo se užívat mechanického…


Autor blogu Grafická šablona Nuvio