10. 3. 2009 10:53

Doplň čárky ve větách: 1) Když jsem se ráno probudil zdálo se že celý den bude pršet. 2) Rybníček za vsí ve kterém se děti brouzdaly byl malý a mělký. 3) Zdálo se že je vše ztraceno. 4) Vašek se tvářil jako by neuměl do pěti napočítat. 5) Protože…


10. 3. 2009 10:51

Doplňte: Podél polní cesty dozrával___ ostružiny a maliny. Kluci běhal___ po louce a pouštěl___ papírové draky. Děvčata se bál___, aby se nezapletl___ do pavoučích sítí babího léta. Do polí vyjel___ zemědělské stroje, aby zoral___ půdu a připravil__…


10. 3. 2009 10:48

Doplňte y/i, ý/í Bl­____ská se na lepší časy. Zp___val l___dové písně. Děti nasbíral___ plné mís___ malin. Chtěl b___ch vidět moře! S___rové maso se musí před jídlem tepelně upravit. Pepík je velký s___lák! Nedělej cav__ky! Kráva je přežv___kavec.…


10. 3. 2009 10:42

Podstatná jména v závorkách napiš ve spisovném tvaru Pozorovali jsme dva (zajíc)_______, kteří se pásli v (jetel)_______. Dívali jsme se na pochodující (voják)_______. Půjdu s několika (chlapec)_______na hřiště. Dvěma (hoch)__________byly odevzdány…


10. 3. 2009 10:41

Podtrhni ve větách příslovečné určení. O jaké příslovečné určení se jedná? 1. Mladší bratr chodí do dyslektického kroužku. 2. Doma obědváme v pravé poledne. 3. Za chvíli přišli Jeníček a Mařenka k perníkové chaloupce. 4. Prudce se na nás otočil. 5.…


10. 3. 2009 10:40

Doplňte i, í, y, ý: Sm__cháním různých látek vznikají směs__. Molekul__ sloučenin se rozkládají na atomy různých prvků. Čisté diamanty jsou vzácné drahokam__, v__brušují se do tvarů briliantů, které hraji všem__ duhov__m__ barvam__. Průhledn__m__…


24. 1. 2009 23:19

Červencová revoluce ve Francii Po Vídeňském kongresu se na trůn vrátili Bourboni, Francie se stala konstituční monarchií. Zůstala zachována rovnost občanů před zákonem a zrušení šlechtických privilegií. V roce 1830 se král Ludvík X. pokusil o…


24. 1. 2009 23:14

Když v roce 1780 Marie Terezie zemřela, nastoupil na její místo syn Josef II., který však už za jejího života byl jejím spoluvladařem a také císařem SŘŘ. Josef stejně jako jeho matka vládl v duchu osvícenského absolutismu. Ještě více než ona vydával…


24. 1. 2009 23:13

Boje o rakouské dědictví Marie Terezie měla nastoupit na trůn podle Pragmatické sankce, kterou vydal její otec Karel VI. Měla zaručit nástup i v ženské linii a nedělitelnost habsburské říše. Habsburská monarchie se skládala z rakouských, českých,…


24. 1. 2009 23:12

Po sedmileté válce připadlo Velké Británii v Severní Americe velké území od Kanady po Floridu. Anglické kolonie byly většinou na pobřeží Atlantského oceánu. V severních koloniích se usazovali podnikaví puritáni. Jižní kolonie ovládali bohatí…


Autor blogu Grafická šablona Nuvio