24. 1. 2009 23:07

Francie za Ludvíka XV. a Ludvíka XVI. Francie byla v 18. století nejmocnějším státem na kontinentě. Vedla výbojné války s Anglií, bohužel se jí nepovedlo získat kolonie v zámoří. Lidé ve Francii byli rozděleni do 3 stavů: 1) duchovenstvo 2) šlechta…


24. 1. 2009 22:59

Charakter války - celosvětová – válčilo se v Evropě, Asii, Africe - nejstrašnější válka v historii – velké oběti na životech - totální válka – bylo jí vše podřízeno (průmysl i zemědělství vyráběly prvotně pro válku) - využití vědeckotechnického…


24. 1. 2009 22:52

Fašistické hnutí se zrodilo v Itálii. Iniciátorem a vůdcem se stal socialistický novinář Benito Mussolini. K jeho přívržencům patřili radikálně nacionalističtí důstojníci, kteří byli zklamaní z výsledků 1. světové války. Bylo jim líto, že Itálie…


24. 1. 2009 22:49

Světové hospodářství 1. světová válka zasáhla do hospodářského života celé Evropy. Všude byl velký nedostatek základních potravin. Nejvíce byly zasaženy proražené státy, které navíc musely platit vysoké reparace (viz Německo). Ve společnosti se…


24. 1. 2009 22:46

Na základě celosvětového rozšíření fašismu se v Německu uskutečnil vzestup odnože fašismu – nacionálního socialismu = nacismus. Toto hnutí prosazoval Adolf Hitler se svou stranou NSDAP (Nationalsocialische Deutsche Arbeitparte). Společně s generálem…


24. 1. 2009 22:45

V době hospodářské krize se zrodila dvě nová hnutí – komunismus a fašismus, která nabízela východiska ze špatné hospodářské situace. Obě hnutí se později proti sobě postavila jako nepřátelé. Komunismus a fašismus jsou hnutí totalitní = jsou to…


24. 1. 2009 22:38

Vznik Československa V roce 1918 bylo zřejmé, že Rakousko-Uhersko již není schopné své existence a že dojde k jeho rozpadu. Uvažovalo se, že by se R-U rozpadlo na řadu menších států. Jedním z nich mělo být i Československo. Vznik československého…


24. 1. 2009 22:29

Polský stát Mezi západní Slovany patří kromě Čechů a Slováků také polské kmeny, které si dokázaly udržet samostatnost. Na území polského státu vznikla v 10. století 2 knížectví: Polanů a Vislanů. Knížectví Polanů se stalo základem polského státu a…


24. 1. 2009 22:13

Po vymření Přemyslovců v roce 1306 se hledal vhodný kandidát na prázdný český trůn. Ve hře zůstaly sestry Václava III., Anna a Eliška. Anna se provdala za Jindřicha Korutanského, ten však byl po krátké době kvůli neschopné vládě vyhnán z Čech.…


24. 1. 2009 21:57

Přemysl Otakar I. nahradil Břetislavův stařešinský nástupnický řád řádem prvorozeneckým – králem se měl stát nejstarší králův syn. Přemysl Otakar I. stejně jako jeho syn a nástupce Václav I. zakládal nová města. Jeho dcera Anežka založila klášter a…


Autor blogu Grafická šablona Nuvio