Poválečné Německo a nástup Hitlera k moci

24. 1. 2009 22:46

Na základě celosvětového rozšíření fašismu se v Německu uskutečnil vzestup odnože fašismu – nacionálního socialismu = nacismus.

Toto hnutí prosazoval Adolf Hitler se svou stranou NSDAP (Nationalsocialische Deutsche Arbeitparte). Společně s generálem Erichem Ludendorffem se v roce 1923 pokusil o puč, který mu ale nevyšel. Hitler byl uvězněn, ve vězení začal psát své dílo Můj boj (Mein Kampf), kde vypracoval ideologii nacismu:

-         Němci jsou árijská rasa a mají právo podrobit si všechny méněcenné národy a vládnout světu. Jak vypadají příslušníci árijské rasy?

-         Za hlavní viníky 1. světové války a následného uspořádání světa označil Židy a komunisty.

-         Nacistická strana je jako jediná schopná odčinit versailleskou potupu a sjednotit Německo svou pevnou rukou.

-         Hitler si dokázal sliby naklonit všechny vrstvy společnosti – dělníky, podnikatele, chudé vrstvy.

Díky mohutné demagogické kampani se stala NSDAP v roce 1932 nejsilnější stranou v Německu. Dne 30. ledna 1933 jmenoval německý prezident Paul von Hindenburg Adolfa Hitlera říšským kancléřem. V únoru 1933 byly zlikvidovány zbytky demokracie, když byl rozpuštěn německý parlament Říšská rada. Nacisté zakázali všechny politické strany kromě NSDAP, omezili základní lidská a občanská práva. Odpůrci režimu byli nuceni odejít do emigrace. Pokud zůstali, hrozilo jim zatýkání a izolace v koncentračních táborech.

Hitlerova vláda v Německu se označuje jako třetí říše (první říše byla v době antiky, druhá říše byla ve středověku v době Svaté říše římské).

Nacistická totalitní moc se opírala o:

1)      ozbrojené jednotky SS (úderný oddíl) a SA (útočné jednotky)

2)      gestapo – tajná policie

3)      bezpečnostní služba SD

4)      systém koncentračních táborů – Dachau, Buchenwald, Osvětim, Terezín

Nacistická elita:

1)      Hitler

2)      Rudolf Hess

3)      Martin Bormann

4)      Heinrich Himmler – vedl jednotky SS

5)      Josef Goebbels – ministr propagandy

6)      Herman Göring – ministr letectva

Hitler společně se svými nejbližšími spolupracovníky se rozhodl, že si zajistí bezvýhradnou poslušnost i v řadách své strany. Proto 30. 6. 1934 připravili pověstnou noc dlouhých nožů, v níž oddíly SS povraždily příslušníky oddílů SA, kteří byli Hitlerovi nepohodlní. Od této doby se staly jednotky SS obávanou mocenskou silou ve třetí říši.

Když v srpnu 1934 zemřel říšský prezident Hindenburg,  stal se Hitler hlavou německého státu, kromě funkce říšského kancléře se stal i vůdcem říše = Führerem.

Hitler si naklonil široké lidové vrstvy díky hospodářské politice, kdy téměř vymizela nezaměstnanost. Všemocná strana NSDAP měla pod svou kontrolou kulturu i školství. Mladí lidé byli povinně organizováni v oddílech Hitlerjugend = Hitlerova mládež.

 

Opatření NSDAP proti Židům

Nacismus byl hnutím antisemitickým. Za nejvyšší rasu považoval árijsou rasu, byl zaměřen zejména proti Židům, Romům, Slovanům.

Nejprve silně zasáhl tento režim proti Židům. Ti byli nejprve vylučováni z veřejného života, byli vyháněni z vysokých škol a ze státních úřadů. Nacisté organizovali bojkot židovských obchodů, bank, lékařů, advokátů. V roce 1935 nechali v Norimberku schválit zákony na ochranu německé rasy a cti – Židé byli zbaveni německého občanství, nesměli uzavírat manželství s příslušníky árijské rasy. Protižidovský teror vyvrcholil 9. listopadu 1938 křišťálovou nocí, kdy byl v celé zemi uspořádán pogrom na Židy, zapáleny byli jejich synagogy a školy, zničeny byli jejich obchody, mnoho Židů bylo odvezeno do koncentračních táborů. Židovské firmy a podniky se záhy dostaly do árijských rukou.

 

 

 

 

Zobrazeno 2574×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio