Archiv Leden 2009

24. 1. 2009 23:19

Červencová revoluce ve Francii Po Vídeňském kongresu se na trůn vrátili Bourboni, Francie se stala konstituční monarchií. Zůstala zachována rovnost občanů před zákonem a zrušení šlechtických privilegií. V roce 1830 se král Ludvík X. pokusil o…


24. 1. 2009 23:14

Když v roce 1780 Marie Terezie zemřela, nastoupil na její místo syn Josef II., který však už za jejího života byl jejím spoluvladařem a také císařem SŘŘ. Josef stejně jako jeho matka vládl v duchu osvícenského absolutismu. Ještě více než ona vydával…


24. 1. 2009 23:13

Boje o rakouské dědictví Marie Terezie měla nastoupit na trůn podle Pragmatické sankce, kterou vydal její otec Karel VI. Měla zaručit nástup i v ženské linii a nedělitelnost habsburské říše. Habsburská monarchie se skládala z rakouských, českých,…


24. 1. 2009 23:12

Po sedmileté válce připadlo Velké Británii v Severní Americe velké území od Kanady po Floridu. Anglické kolonie byly většinou na pobřeží Atlantského oceánu. V severních koloniích se usazovali podnikaví puritáni. Jižní kolonie ovládali bohatí…


24. 1. 2009 23:07

Francie za Ludvíka XV. a Ludvíka XVI. Francie byla v 18. století nejmocnějším státem na kontinentě. Vedla výbojné války s Anglií, bohužel se jí nepovedlo získat kolonie v zámoří. Lidé ve Francii byli rozděleni do 3 stavů: 1) duchovenstvo 2) šlechta…


24. 1. 2009 22:59

Charakter války - celosvětová – válčilo se v Evropě, Asii, Africe - nejstrašnější válka v historii – velké oběti na životech - totální válka – bylo jí vše podřízeno (průmysl i zemědělství vyráběly prvotně pro válku) - využití vědeckotechnického…


24. 1. 2009 22:52

Fašistické hnutí se zrodilo v Itálii. Iniciátorem a vůdcem se stal socialistický novinář Benito Mussolini. K jeho přívržencům patřili radikálně nacionalističtí důstojníci, kteří byli zklamaní z výsledků 1. světové války. Bylo jim líto, že Itálie…


24. 1. 2009 22:49

Světové hospodářství 1. světová válka zasáhla do hospodářského života celé Evropy. Všude byl velký nedostatek základních potravin. Nejvíce byly zasaženy proražené státy, které navíc musely platit vysoké reparace (viz Německo). Ve společnosti se…


24. 1. 2009 22:46

Na základě celosvětového rozšíření fašismu se v Německu uskutečnil vzestup odnože fašismu – nacionálního socialismu = nacismus. Toto hnutí prosazoval Adolf Hitler se svou stranou NSDAP (Nationalsocialische Deutsche Arbeitparte). Společně s generálem…


24. 1. 2009 22:45

V době hospodářské krize se zrodila dvě nová hnutí – komunismus a fašismus, která nabízela východiska ze špatné hospodářské situace. Obě hnutí se později proti sobě postavila jako nepřátelé. Komunismus a fašismus jsou hnutí totalitní = jsou to…


  • 1
  • 2
Autor blogu Grafická šablona Nuvio